Studnie głębinowe Bydgoszcz

Wiercenie studni Bydgoszcz

 

Głęboko zalegające wody podziemne i nierzadko konieczność wiercenia studni głębinowej  to nie tylko problem firm i instytucji, coraz częściej ten problem dotyka również inwestorów prywatnych ze względu na brak wodociągów w miejscu budowy lub ogrody które zużywają duże ilości wody a co za tym idzie podnoszą znacząco rachunki za wodę z sieci wodociągowej.

Inwestorzy prywatni coraz częściej dostrzegają zalety studni głębinowej nad popularną abisynką, są świadomi że pomimo znacznie wyższych kosztów wiercenia studnia głębinowa wraz z pompą zatapialną daje o wiele większy komfort użytkowania jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wydajność i koszty pózniejszej eksploatacji.

Ważne przy wierceniu studni głębinowej są rury studzienne które powinny być wykonane z atestowanych materiałów oraz łączone na mufę i gwint.

Takie połączenie gwarantuje prostolinijność całej kolumny rur co eliminuje ryzyko zakleszczenia pomp głębinowych, z kolei rury studzienne które mają atest producenta gwarantują że nic z nimi się pod ziemią nie stanie (producent daje gwarancję że taka rura nie ulegnie spłaszczeniu lub pęknięciu pod ziemią).

Pozorne oszczędności rzędu 20-40 złotych na metrze odwiertu z reguły kończą się obniżeniem jakości wykonanej studni – wielu wykonawców by obniżyć cenę obniża również jakość stosując rury dumnie nazywane ciśnieniowymi (rury kanalizacyjne koloru szarego) lub co gorsza kanalizacyjne (popularne rury szare lub pomarańczowe) – Każdy z inwestorów powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie czy warto dla inwestycji która jest obliczona na około 40 lat takie oszczędności i ryzyko z tym związane są tego warte.

Przy wierceniu studni głębinowej w Bydgoszczy jak i w innych miejscowościach w zależności od głębokości wybieramy metodę udarową (przy głębokości do 35m jest to u nas standard, natomiast nasze możliwości to nawet 60m głębokości tą metodą) lub płuczkową (w przypadku odwiertów do ponad 100m).

Rury studzienne które pozostawiamy w odwiercie są typowo studzienne, skręcane na gwint i mufę o średnicy minimalnej 125mm (w/g potrzeb wiercimy studnie o średnicy ponad 200mm dla pomp o średnicach do 8”)

Obsypka żwirowa filtra, odcięcie warstw wodonośnych czy filtry o zwiększonej wydajności i żywotności to również istotne szczegóły na które powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy.

Ostatnim etapem po wykonaniu studni jest pompowanie próbne które wykonujemy do momentu uzyskania czystej wody i pewności że wszystko jest w należytym porządku (na etapie pomiarów lustra wody i depresji dobieramy pompę)

Po wykonaniu pompowania próbnego jako wisienka na torcie wykonywana jest dezynfekcja studni oraz zabezpieczenie jej przed nieczystościami z zewnątrz.

Nasze rekordy to studnia głębinowa pod nawadnianie ogrody o głębokości 64m i depresji lustra wody w studni rzędu 30cm przy wydajności 5m3/h co dało całkowitą wydajność studni na poziomie ponad 40m3/h i to przy rurach o średnicy 125mm.

Rekord głębokości jeśli chodzi o wiercenie studni głębinowej w okolicach Bydgoszczy to 75m – studnia wykonana na potrzeby zasilania domu jednorodzinnego i dla nawadniania ogrodu.

Dodatkowo prócz wiercenia studni głębinowych wykonujemy również zabudowy studzienne w wersji sezonowej oraz całorocznej wraz z doborem i montażem pomp.

Wiercimy studnie głębinowe do ponad 100m na terenie Bydgoszczy i w promieniu 150km

Studnie głębinowe wykonywane przez nas to nawet 20 lat gwarancji.

Zapraszam do kontaktu

Wiercenie studni

Robert Bakalarz

Telefon : 698-331-878

 

 

 

Studnie głębinowe Bydgoszcz, Studnie głębinowe Toruń, Wiercenie studni Bydgoszcz, Studnie Bydgoszcz, Wiercenie studni Toruń, Studnie Toruń

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij