Poniższy film przedstawia pierwszą z kilku części pokazującą wiercenie studni głębinowej.

Pierwszy etap to zawsze rozstawienie sprzętu oraz przygotowanie do wiercenia (wypoziomowanie i wypionowanie wiertnicy,przygotowanie szneków wiertniczych oraz rozpoczęcie odwiertu suchego bez rur osłonowych)

Tylko wiercenie w rurach osłonowych jest gwarancją uchwycenia nawet najmniejszej warstwy wodonośnej i wykorzystania jej w 100%.

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij