METODY WIERCENIA

Studnie ||wbijane|| lub wkręcane

Jak wiercić studnie:

  1. Studnie wbijane, wkręcane – charakterystyczną cechą jest fakt że każdy może wykonać taką studnie we własnym zakresie. Proces wykonania takiej studni polega na wbijaniu kafarem lub młotem filtra zakończonego grotem i w miarę postępu prac skręcaniem kolejnym odcinków rur ssących. Przy studniach wkręcanych filtr zakończony jest ślimakiem.

Wadą takich studni jest ograniczenie geologiczne polegające na głębokości do lustra wody nie większej niż 8m od poziomu pompy oraz mała żywotność na poziomie 5-7 lat.

Wydajności takich studni nie należą do największych, w sprzyjających warunkach geologicznych wystarczą do zasilania domu jednorodzinnego.

Ze względu na fakt że nie widać w jaką warstwę wodonośną wbijany/wkręcany jest filtr studzienny nie ma możliwości wykonania obsypki oraz dobrania siatki filtracyjnej co skutecznie zmniejsza żywotność studni (filtr ulega kolmatacji w ciągu wspomnianych 7 lat)

Studnia taka na pewno nie jest zalecana jako jedyne zródło zasilania domu ani ogrodu.

Prawidłowo wykonana studnia abisynka – hydroforowa jeśli chodzi o żywotność wystarcza na około 20 do 30 lat.

 

 

Wiercenie studni głębinowych oraz hydroforowych Robert Bakalarz

Koronowska 81

85-405 Bydgoszcz

698-331-878

Wykonujemy studnie hydroforowe oraz głębinowe na terenie Bydgoszczy, Torunia oraz w miejscowościach przyległych.

Studnie wiercone wraz z rurowaniem otworu

Jak wiercić studnie:

 

Studnie wiercone z rurowaniem otworu : popularna i najskuteczniejsza metoda wiercenia polegająca na odwiercie bez użycia płuczki do warstwy wodonośnej i zastawianiu otworu w miarę postępu wiercenia rurami stalowymi – osłonowymi.

Po dowierceniu się na odpowiednią głębokość do rur okładzinowych zostaje wpuszczony filtr studzienny wraz z pozostałymi rurami a rury okładzinowe zostają usunięte z otworu.

Metoda ta daje najlepsze efekty pod względem wydajności jak i żywotności wywierconych studni, widać z dokładnością do kilkunastu centymetrów jaki pokład jest przewiercany oraz jakie jest uziarnienie pokładu wodonośnego.

Żywotność studni wierconych tą metodą to nawet 50 lat dla studni głębinowych oraz 30 lat dla studni hydroforowych.

Wadą tej metody jest nakład pracy oraz sprzętu potrzebnego do odwiertów głębszych niż 30m co przekłada się na wyższe koszty oraz dłuższy czas.

Zajmujemy się wierceniem studni hydroforowych oraz głębinowych powyższą metodą do 35m głębokości

Wiercenie studni Robert Bakalarz

Koronowska 81

85-405 Bydgoszcz

698-331-878

 

Wiercenie studni Bydgoszcz,

Wiercenie studni Toruń,

studnie Bydgoszcz,

Odwierty Toruń
Wiercenie płuczkowe

Jak wiercić studnie:

Metoda płuczkowa.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij