Z radością informujemy że posiadamy do dyspozycji nową wiertnicę hydrauliczną zdolną wiercić do 150 metrów pod studnie głębinowe oraz pompy ciepła.

Głównym zadaniem wiertnicy H30s w naszej firmie jest wykonywanie odwiertów pod pompy ciepła oraz studnie głębinowe na terenie Bydgoszczy, Torunia, Gniezna, Inowrocławia, Piły i w miejscowościach ościennych metodą płuczkową do 150 metrów poniżej poziomu terenu.

Dodatkowo maszyna wyposażona jest w zacisk dolny do rur okładzinowych co pozwala na wykonywanie odwiertów metodą udarową (bez użycia płuczki) pod studnie głębinowe o średnicy początkowej 324mm oraz głębokości maksymalnej 60 metrów.

Maszyna ma za zadanie wspomóc nas wszędzie tam gdzie warunki geologiczne uniemożliwiały nam dotychczas wykonanie studni głębinowych ze względu na głębokość lub potrzebną średnicę.

Mając do dyspozycji dwa urządzenia wiertnicze o zróżnicowanych gabarytach oraz możliwościach technicznych możemy  wyjść z ofertą wiercenia studni głębinowych do inwestorów którzy mają duże zapotrzebowanie na wodę lub gdzie warstwy wodonośne zalegają na większych głębokościach gdzie wcześniej po negatywnych odwiertach próbnych inwestor musiał szukać innej firmy wiertniczej.

 

Dodatkowo prócz studni głębinowych jesteśmy w stanie wykonywać inne prace wiertnicze w/g potrzeb o średnicy do 350 mm.

Zapraszamy do współpracy firmy wiertnicze, ogrodników, firmy budowlane na warunkach do uzgodnienia.

 

Wykonujemy studnie głębinowe dla inwestorów prywatnych, sadowników, pod deszczownie oraz dla firm o głębokościach do 150m i średnicach rur studziennych nawet 225mm.

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij