Wiercenie studni Trzcianka

Prace wiertnicze zostały zakończone z wynikiem negatywnym – podczas wiercenia nie natrafiliśmy na warstwę wodonośną pozwalającą na zrobienie studni głębinowej.

Do głębokości 10m poniżej poziomu terenu były przewarstwienia suchego piasku oraz gliny, pod warstwą kamieni na głębokości 10-11,5m pojawił się piasek wodonośny – jego miąższość byłą zbyt mała na studnie głębinową natomiast głębokość zalegania nie pozwoliła na zrobienie studni hydroforowej.

Po zastawieniu warstwy nawodnionej rozpoczęliśmy odwiert na sucho w pokładach gliniastych które na głębokości około 20m zmieniły się w twarde iły poznańskie.

Wiercenie zakończyliśmy na głębokości 26,5m z wynikiem negatywnym.

Rury robocze zostały usunięte z odwiertu natomiast sam otwór zlikwidowany.

 

Docelowo zajmujemy się wierceniem studni głębinowych i hydroforowych na terenie Bydgoszczy i w miejscowościach ościennych,w miarę wolnych mocy przerobowych oferujemy swoje usługi również dla innych miast, w tym  na terenie Trzcianki , Piły i w miejscowościach ościennych.

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij