Informujemy że w dniu jutrzejszym czyli 03.10.2016 w miejscowości Łomnica – Folwark między Piłą a Trzcianką  będziemy wykonywać odwiert próbny do głębokości 25 metrów celem stwierdzenia występowania warstwy wodonośnej. W przypadku natrafienia na warstwę wodonośną otwór zostanie odpowiednio poszerzony oraz rozpoczniemy wiercenie studni głębinowej.

Docelowo Inwestora zaspokaja wydajność 10m3/h na potrzeby rolne. Czy się uda i na jakiej głębokości zakończymy prace wiertnicze powiadomimy na dniach.

Zajmujemy się wierceniem studni głębinowych oraz hydroforowych na terenie Piły , Trzcinki i w miejscowościach ościennych.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij