Wiercenie studni Bydgoszcz cennik :

Koszt wiercenia studni na terenie Bydgoszczy uzależniony jest od wielu czynników i niestety ale jak to w wielu przypadkach bywa nie można przy wyborze wykonawcy kierować się tylko ceną która nie jest wyznacznikiem jakości.

Na koszt wiercenia studni składa się:

  • Rodzaj studni :

a) Studnia hydroforowa (abisynka) – zdecydowanie najtańsza w wierceniu ze względu na średnicę otworu który należy wywiercić i koszt samych materiałów. Przy studni hydroforowej najdroższy jest filtr oraz siatka studniarska lecz tu również nie warto szukać oszczędności ponieważ przy dobrej konstrukcji filtra można uzyskać żywotność studni na poziomie nawet 30 lat. (wiele firm, w tym również My stosujemy filtry własnej konstrukcji o zwiększonej wydajności i żywotności) – w sprzyjających warunkach geologicznych dajemy gwarancje na studnie hydroforowe nawet na okres 20stu lat.

b) Studnia Głębinowa – Przy wierceniu studni głębinowej głównym kosztem jest czas potrzebny na wywiercenie otworu na większą głębokość oraz materiały jakie zostaną użyte do budowy studni głębinowej. Porównując ceny warty pytać o materiały (średnica i rodzaj rur) jakie dostajemy w cenie od wykonawcy oraz okres gwarancji. Najtańsze będą studnie robione na rurach wodociągowych lub co gorsza kanalizacyjnych (popularne rury o średnicy 110mm). Niestety pomijając fakt że rury takie nie nadają się do budowy studni głębinowej pozostaje jeszcze kwestia bezpiecznego doboru pompy głębinowej co w przypadku rur o średnicy 110mm (100 – 102mm wewnątrz) pozwala na bezpieczne zastosowanie pomp o średnicy tylko 72mm (3 cale). W przypadku większe średnicy pomp istnieje ryzyko ich zaklinowania.

Tylko rury typowo studzienne skręcane na gwint/mufę dają Państwu gwarancje zadowolenia. Przy wierceniu studni głębinowych stosujemy rury o średnicy 125mm dla pomp o maksymalnej średnicy 4 cali.

Kolejną istotną kwestia wpływającą na cenę studni głębinowej jest jej filtr (konstrukcja oraz długość). Osobiście przy studniach głębinowych stosujemy filtry własnej konstrukcji o zwiększonej wydajności i żywotności (nasz rekord to ponad 30m3 wody na godzinę przy filtrze o długości 4m i średnicy rur 115mm – studnia o głębokości 15m. Przy studniach głębinowych również jak w przypadku studni hydroforowych w zależności od warunków geologicznych udzielamy gwarancji do 20 lat.

  • Głębokość – W przypadku wiercenia studni im głębiej tym drożej . Nakład pracy ludzi oraz maszyny jest nieproporcjonalnie większy w przypadku wykonania jednej studni głębokiej niż dwóch płytkich dlatego koszt odwiertu rośnie nieliniowo. Dodatkowo przy odwiertach głębszych niż 30m dochodzi koszt nadzoru geologicznego i dokumentacji co podraża inwestycje;
  • średnica rur końcowych – Jest to czynnik który istotnie wpływa na koszt wiercenia studni głębinowej, im większa średnica rur studziennych które pozostają w odwiercie tym koszt ten jest wyższy.Również koszt wykonania odwiertu o większej średnicy wymaga większych nakładów pracy ludzi oraz maszyn co przekłada się na cenę. (sam koszt rur studziennych skręcanych to kwota nawet do 80 zł / mb przy rurze o średnicy 160mm)
  • Metoda wiercenia – w zakresie wiercenia studni wyróżnia się metodą udarową przy użyciu rur osłonowych , płuczkową oraz w terenach skalistych na dolny młotek. Wiercenie przy użyciu dolnego młotka jest najprawdopodobnie najdroższą metodą w kraju (używaną tylko w terenach górskich). W pozostałej części kraju stosuje się metodę płuczkową oraz przy użyciu rur osłonowych. Metoda płuczkowa ze względu na szybki postęp wiercenia jest najtańsza ale najmniej dokładna, ciężko wychwycić warstwę wodonośną o małej miąższości oraz nie widać dokładnie przekroju geologicznego podczas wiercenia.Przy tej metodzie można wywiercić studnie głębinową o głębokości nawet 70 metrów w jeden dzień. Wiercenie studni z użyciem rur osłonowych jest pracą żmudną ale dającą najlepsze efekty, dokładnie widać w jakim pokładzie wodonośnym jest wpuszczany filtr, na ilu metrach zaczęła się warstwa wodonośna oraz kiedy dokładnie wykonać uszczelnienie warstwy wodonośnej. Metoda ta jest najdroższą zaraz po wierceniu z użyciem młotka wgłębnego. (Wykonujemy studnie głębinowe do głębokości 35m metodą z użyciem rur osłonowych). Same studni wykonane tą metodą mają największą wydajność i żywotność.

Jak widać powyżej koszt wiercenia studni w Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach jest uzależniony od wielu czynników – każdy z nich ma wpływ na jakośc. Robiąc inwestycje która ma działać przez 30-50 lat warto się zastanowić czy jest sens szukać pozornych oszczędności…

Wiercimy studnie hydroforowe i głębinowe do 35m na terenie Bydgoszczy,Torunia, Gniezna,Piły i w miejscowościach przyległych, stosujemy filtry własnej konstrukcji oraz rury studzienne skręcane na gwint/mufę o średnicy 125mm. Wszystkie stosowane przez nas materiały posiadają atest PZH oraz aprobatę producenta do stosowania w studniach głębinowych. Nie konkurujemy cenowo – dajemy jakość w rozsądnej cenie.

Wiercenie studni Bydgoszcz cennik

Robert Bakalarz

Koronowska 81

85-405 Bydgoszcz

698-331-878

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij