Wiercenie studni Złotów

Kolejny inwestor zdecydował się zaufać doświadczeniu i nowoczesnej technologii w zakresie wiercenia studni.

Ze względu na trudną sytuację jeśli chodzi o zasoby wodne i zasilenie domu została podjęta decyzja o pogłębieniu istniejącej studni kopanej w kręgach betonowych poprzez wiercenie studni głębinowej.

Niestety warunki zastane na terenie inwestycji takie jak odległość od przydomowej oczyszczalni która wynosiła około 27 metrów zmusiły nas do wiercenia nowego otworu przesuniętego o 3m od planowanego początkowo miejsca prac.

Wykonany został odwiert próbny do głębokości 21 metrów – po przewierceniu pierwszej warstwy luznego materiału oraz pokładów gliny „dotarliśmy” do żwiru wodonośnego.

Otwór został poszerzony , zapuszczone zostały rury wiertnicze – robocze. Po wywierceniu 28 metrów otwór został zafiltrowany a rury robocze usunięte.

Udało się wykonać studnie głębinową której wydajność podczas pompowania próbnego przekraczała 5m3/h przy depresji niecałego metra. Zastosowaliśmy filtr własnej konstrukcji o długości 4m oraz rury studzienne o średnicy 125mm dla pomp głębinowych do 4”.

Na wywierconą studnie daliśmy gwarancję na okres 20 lat chociaż przewidywana żywotność samej studni wynosić będzie zapewne około 50 lat.

Inwestor zadowolony a My bogatsi o wiedzę odnośnie warunków geologicznych na nieznanych nam dotąd terenach.

Wykonujemy wiercenie studni głębinowych oraz hydroforowych na terenie Złotowa i w miejscowościach ościennych.

Pełna oferta dotycząca naszych usług w zakresie wiercenia studni tutaj

Wiercenie studni Złotów, studnie wiercone Złotów, odwierty Złotów, studniarstwo Złotów

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij