Studnia głębinowa czy hydroforowa?

Wielu inwestorów na etapie budowy używa określenia „studnia głębinowa” nie wiedząc faktycznie czy takiej potrzebuje.

Podstawową różnicą jeśli chodzi o powyższe dwa typy studni to ograniczenia wynikające z praw fizyki.

Studnia hydroforowa (dla pompy napowierzchniowej) działa na zasadzie podciśnienia które wytwarza pompa zasysając wodę z rury studziennej do góry.

Ograniczeniem jest tutaj głębokość do lustra wody od poziomu pompy która w teorii może wynosić 10m (próżnia) natomiast w praktyce nie powinna przekraczać 6m.

Producenci pomp podają parametry pomp jako wartość nominalną lub maksymalną (przy wartości maksymalnej wydajność pompy spada praktycznie do zera)

Wiadomo, idealnymi warunkami by była głębokość do lustra wody rzędu 0,5m lecz takie warunki rzadko kiedy występują. W przypadku głębokości do 6m pompy napowierzchniowe pracują jeszcze w miarę wydajnie, znaczne spadki wydajności – problemy zaczynają się przy większych głębokościach gdzie warto rozważyć już wykonanie studni głębinowej.

Podstawowymi problemami związanymi z dużą głębokością do lustra wody jest :

  1. Drastyczny spadek wydajności pompy
  2. Problem z samo zasysaniem
  3. Problemy z utrzymaniem podciśnienia – „zrywanie” słupa wody w przypadku zbyt wydajnej pompy

W sytuacji większej głębokości zaleca się wywiercenie studni głębinowej której powyższe ograniczenia nie dotyczą ponieważ jest to studnia o większej średnicy gdzie pompa jest zatopiona w wodzie i pcha ją do góry

Do typowych zastosować domowych zalecana średnica studni głębinowej przy głębokości do 70m to 125mm  – dla pomp do 4’’

Głębokości większe niż powyżej lub duże zapotrzebowanie na wodę rzędu kilkadziesiąt m3/h wymaga w 99% przypadków zastosowania większej średnicy rur studziennych dla wydajniejszych pomp (o odpowiednio większej średnicy)

Dodatkowym atutem studni głębinowych jest ich żywotność która jest o wiele większa niż w przypadku studni hydroforowych.

Studnia hydroforowa Studnia głębinowa
Ograniczenie do lustra wody max 8m od poziomu pompy – im głębiej tym sprawność pompy mocniej spada Brak ograniczeń odnośnie jakichkolwiek głębokości, pompa zatapialna
Mniejsze wydajności – średnio 2,5 do 3,5m3/h przy wolnym wypływie Przeciętna wydajność studni głębinowej to kilkanaście m3/h, w warunkach domowych wydajność pomp głębinowych to 4-6m3/h przy ciśnieniu 3 bar
Praca na sucho w przypadku uszkodzenia zaworu zwrotnego Pompa zatopiona w wodzie, brak możliwości pracy na sucho
Niski koszt wykonania Kompleksowa realizacja wymaga studzienki na 1,5m głęboko lub zaworu szwedzkiego w przypadku całorocznego korzystania co podwyższa koszty
niska trwałość pomp Wysoka trwałość pomp i pozostałego osprzętu
Idealna do zasilania domu, małego ogrodu do 400m2 powierzchni Zalecana do dużego zapotrzebowania na wodę, nawadnianie dużych ogrodów, uprawy etc

Niejednokrotnie warto zainwestować więcej i mieć spokój na lata.

Od ponad dwóch lat widać rosnący trend w wyborze studni głębinowej jako ujęcia zasilającego dom oraz ogród mimo że warunki geologiczne pozwalają na wykorzystanie tańszej alternatywy.

Związane jest to z rosnącą świadomością inwestorów że nie warto oszczędzać na niektórych rzeczach.

Zajmujemy się wierceniem studni hydroforowych oraz głębinowych na terenie województwa Kujawsko Pomorskiego.

Wyrażam zgodę na powielanie powyższego tekstu tylko z uwzględnieniem zródła.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij